=

1886

ผู้ป่วยยืนยัน

1728

รักษาหาย

150

กำลังรักษาอยู่ในจังหวัด

8

เสียชีวิต  สื่อประชาสัมพันธ์

d
d

 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c