สถิติทั่วไป - admin

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
3 วัน, 9 ชั่วโมงและ 7 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
473 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
43 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 กระทู้ (0%)
  12 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  1 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  2 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  3 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  4 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  5 am
 • 13 กระทู้ (3%)
  6 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  7 am
 • 10 กระทู้ (2%)
  8 am
 • 20 กระทู้ (4%)
  9 am
 • 48 กระทู้ (10%)
  10 am
 • 51 กระทู้ (11%)
  11 am
 • 10 กระทู้ (2%)
  12 pm
 • 38 กระทู้ (8%)
  1 pm
 • 26 กระทู้ (5%)
  2 pm
 • 19 กระทู้ (4%)
  3 pm
 • 6 กระทู้ (1%)
  4 pm
 • 1 กระทู้ (0%)
  5 pm
 • 17 กระทู้ (4%)
  6 pm
 • 79 กระทู้ (17%)
  7 pm
 • 22 กระทู้ (5%)
  8 pm
 • 99 กระทู้ (21%)
  9 pm
 • 14 กระทู้ (3%)
  10 pm
 • 0 กระทู้ (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข้อมูลพื้นฐาน
98 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (20.72%)
98
การให้บริการ
66 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (13.95%)
66
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
45 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (9.51%)
45
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
40 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (8.46%)
40
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (7.61%)
36
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
33 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (6.98%)
33
การดำเนินงาน
32 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (6.77%)
32
การประชาสัมพันธ์
22 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (4.65%)
22
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
20 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (4.23%)
20
การปฏิบัติงาน
19 กระทู้ของสมาชิก 473 กระทู้ (4.02%)
19

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 กระทู้ของบอร์ด 16 กระทู้ (100.00%)
100.00%
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
8 กระทู้ของบอร์ด 8 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การให้บริการ
66 กระทู้ของบอร์ด 66 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
10 กระทู้ของบอร์ด 10 กระทู้ (100.00%)
100.00%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
40 กระทู้ของบอร์ด 40 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
33 กระทู้ของบอร์ด 33 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6 กระทู้ของบอร์ด 6 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
45 กระทู้ของบอร์ด 45 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การดำเนินงาน
32 กระทู้ของบอร์ด 32 กระทู้ (100.00%)
100.00%
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10 กระทู้ของบอร์ด 10 กระทู้ (100.00%)
100.00%