สถิติทั่วไป - admin

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
2 วัน, 7 ชั่วโมงและ 55 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
478 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
43 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 กระทู้ (0%)
  12 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  1 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  2 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  3 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  4 am
 • 0 กระทู้ (0%)
  5 am
 • 69 กระทู้ (14%)
  6 am
 • 1 กระทู้ (0%)
  7 am
 • 111 กระทู้ (23%)
  8 am
 • 8 กระทู้ (2%)
  9 am
 • 18 กระทู้ (4%)
  10 am
 • 25 กระทู้ (5%)
  11 am
 • 10 กระทู้ (2%)
  12 pm
 • 12 กระทู้ (3%)
  1 pm
 • 1 กระทู้ (0%)
  2 pm
 • 60 กระทู้ (13%)
  3 pm
 • 81 กระทู้ (17%)
  4 pm
 • 1 กระทู้ (0%)
  5 pm
 • 5 กระทู้ (1%)
  6 pm
 • 0 กระทู้ (0%)
  7 pm
 • 3 กระทู้ (1%)
  8 pm
 • 58 กระทู้ (12%)
  9 pm
 • 15 กระทู้ (3%)
  10 pm
 • 0 กระทู้ (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข้อมูลพื้นฐาน
108 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (22.59%)
108
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
54 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (11.30%)
54
การให้บริการ
47 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (9.83%)
47
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
36 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (7.53%)
36
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
36 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (7.53%)
36
การดำเนินงาน
35 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (7.32%)
35
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (6.07%)
29
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (5.65%)
27
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (3.77%)
18
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
15 กระทู้ของสมาชิก 478 กระทู้ (3.14%)
15

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
15 กระทู้ของบอร์ด 15 กระทู้ (100.00%)
100.00%
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
13 กระทู้ของบอร์ด 13 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การให้บริการ
47 กระทู้ของบอร์ด 47 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
14 กระทู้ของบอร์ด 14 กระทู้ (100.00%)
100.00%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
36 กระทู้ของบอร์ด 36 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
36 กระทู้ของบอร์ด 36 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
11 กระทู้ของบอร์ด 11 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
54 กระทู้ของบอร์ด 54 กระทู้ (100.00%)
100.00%
การดำเนินงาน
35 กระทู้ของบอร์ด 35 กระทู้ (100.00%)
100.00%
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
12 กระทู้ของบอร์ด 12 กระทู้ (100.00%)
100.00%