กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
4
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/ethics/Pages/การประเมินความเสี่ยงทุจริตเพื่อการป้องกันการทุจริต.aspx
5
การให้บริการ / Re: O17 E–Service
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ Ҥ 14, 2021, 08:59:02 AM »
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/phayao/Pages/default.aspx
6
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/phayao/Pages/default.aspx
7
การให้บริการ / Re: O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ Ҥ 14, 2021, 08:58:52 AM »
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/phayao/Pages/default.aspx
8
การให้บริการ / Re: O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ Ҥ 14, 2021, 08:54:53 AM »
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/Documents/dol_manual.pdf
9
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/phayao/Pages/default.aspx
10
การดำเนินงาน / Re: O10 แผนดำเนินงานประจำปี
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ Ҥ 14, 2021, 08:54:15 AM »
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.dol.go.th/phayao/Pages/default.aspx
หน้า: [1] 2 3 ... 10