ผู้เขียน หัวข้อ: O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (อ่าน 361 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
-แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕
(เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 01, 2020, 11:27:23 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
จังหวัดพะเยา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ÁҤ 14, 2020, 11:30:20 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/copy-of

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด


admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

https://provinces.energy.go.th/members/phayao/activity/1555/

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

https://provinces.energy.go.th/members/phayao/activity/1555/

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

http://pyo.disaster.go.th/inner.pyo-3.22/cms/inner_2749/5134.1/

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

https://www.alro.go.th/person_div/more_news.php?cid=44

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22O26+%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22O26+%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176313832&ssbinary=true


https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22O26+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22O26+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176313831&ssbinary=true

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/file/d/1RDxu9_1nDe07y2FFi0PO-ngdhgiYQiAA/view

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/file/d/1h162Ibn4cfcWNxbV4tmpnTRMG042cRxe/view
 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ÁҤ 31, 2020, 01:41:17 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 712
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/file/d/1ka45YnpPY0QJhTQgvPk80cGRyDv_Y4Wz/view?usp=sharing