ผู้เขียน หัวข้อ: O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (อ่าน 111 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
https://drive.google.com/drive/folders/1BdjHnb3KN8PlJA-wPbbrL0ZVHEasTn0z?usp=sharing

user01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 25
  • ดูรายละเอียด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/file/d/1h162Ibn4cfcWNxbV4tmpnTRMG042cRxe/view

user01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 25
  • ดูรายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

user01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 25
  • ดูรายละเอียด

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรือนจำจังหวัดพะเยา

https://sites.google.com/site/pyprison/kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl/kar-danein-kar-tam-nyobay-kar-brihar-thraphyakr-bukhkhl

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
http://phayao.mol.go.th/node/102

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/copy-of


admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

https://www.facebook.com/chamnan.budasa.75/posts/390722598430892?sfnsw=cl