ผู้เขียน หัวข้อ: O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (อ่าน 321 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 01, 2020, 11:29:14 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดพะเยา

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ÁҤ 14, 2020, 02:51:35 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

https://phayaomoph.wixsite.com/hrphayaomoph/copy-of-1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ÁҤ 14, 2020, 12:17:06 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

http://www.dla.go.th/upload/templateWebMenu/attachFile/2019/10/1572416939518.pdf

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/open?id=1RDxu9_1nDe07y2FFi0PO-ngdhgiYQiAA

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22O27+%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22O27+%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176313846&ssbinary=true

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22O27+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22O27+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176313851&ssbinary=true

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา)
https://www.alro.go.th/person_div/more_news.php?cid=45

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

http://pyo.disaster.go.th/site3/cms-download_content.php?did=33271

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

http://www.pcni.moc.go.th/main.php?filename=index

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา   

https://bit.ly/2ULeszc

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

https://drive.google.com/file/d/1rXfn0YQwgmbrmDdAbQpvR1_P_tgN5mVW/view?usp=sharing
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ÁҤ 14, 2020, 12:17:24 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 754
  • ดูรายละเอียด
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2563
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/3800128d59239a3e75e5cdaa490e20cd5e74c4c898bfb989278925351431807.pdf

2) https://drive.google.com/file/d/1NcHAgDbBE5_UeoaXUFUHpajETAIvvmWP/view