ผู้เขียน หัวข้อ: O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  (อ่าน 961 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 13, 2021, 03:05:53 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
1. การตรวจติดตามสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกภาคส่วนในจังหวัดให้มีส่วนรา่วม มีหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเะนินโครงการต่างๆ ในจังหวัดพะเยา
2.การจัดทำประชาคมแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ซึ่งสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ตามแผนดังกล่าว โดยมี หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
อัพเดทวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 18, 2021, 10:21:45 AM โดย user01 »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เข้าเว็บไซต์หลัก สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
คลิกที่แท็บ ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่กลางเว็บเพจ
คลิกอ่านทั้งหมด จะแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438177393512&ssbinary=true

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

https://phayao.industry.go.th/th/news-industry/238036

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

https://pyo.onab.go.th/th/content/category/detail/id/6/cid/112/iid/5405

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200928162432_1_file.pdf

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

https://phayao.energy.go.th/th/opportunities-for-participation