ผู้เขียน หัวข้อ: O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (อ่าน 860 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
o   เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 20, 2022, 10:59:44 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
อัพเดท 27 เมษายน 2565

ลิงค์กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา :  http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=164&t=41818

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
จังหวัดพะเยาได้แจ้งให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา รับทราบแผนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแจ้งให้ข้าราชการในหน่วยงานลงนามรับทราบแผนดังกล่าว พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
หรือช่องทางอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เรียบร้อยแล้ว โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการมาแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.สำนักงานจังหวัดพะเยา  : http://www.phayao.go.th/ita/1_O37_ACKNOWLEDED.pdf
2.สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา : http://www.phayao.go.th/ita/2_O37_ACKNOWLEDED.pdf
3.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/3_O37_ACKNOWLEDED.pdf
4.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/4_O37_ACKNOWLEDED.pdf
5.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :  http://www.phayao.go.th/ita/5_O37_ACKNOWLEDED.pdf
6.สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/6_O37_ACKNOWLEDED.pdf
7.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/7_O37_ACKNOWLEDED.pdf
8.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/8_O37_ACKNOWLEDED.pdf
9.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/9_O37_ACKNOWLEDED.pdf
10.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/10_O37_ACKNOWLEDED.pdf
11.สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/11_O37_ACKNOWLEDED.pdf
12.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/12_O37_ACKNOWLEDED.pdf
13.สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา :  http://www.phayao.go.th/ita/13_O37_ACKNOWLEDED.pdf
14.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/14_O37_ACKNOWLEDED.pdf
15.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/15_O37_ACKNOWLEDED.pdf
16.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/16_O37_ACKNOWLEDED.pdf
17.สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา :   http://www.phayao.go.th/ita/17_O37_ACKNOWLEDED.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 26, 2022, 02:02:36 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด


admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

https://phayao.mots.go.th/news_view.php?nid=476