ผู้เขียน หัวข้อ: O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (อ่าน 101 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานจังหวัดพะเยาได้แจ้งเวียนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 เรื่อง 1) การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ  2) การยืมเงินทดรองราชการ (กรณีเดินทางไปราชการ) ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยบุคลากรได้ลงนามรับทราบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว