ผู้เขียน หัวข้อ: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (อ่าน 25982 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« เมื่อ: Ҥ 01, 2019, 10:14:00 AM »
-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติของหน่วยงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 01, 2020, 10:47:56 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #1 เมื่อ: Ҥ 31, 2019, 03:38:28 PM »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
http:/www.phayao.go.th/2021/laws.html
==========================================
อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2564


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/31/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.pdf


พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
http://www.moi.go.th/image/rule_computer/law-comter1.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuivDYqoHjAhWIqI8KHfETCYMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2562%2FA%2F056%2FT_0253.PDF&usg=AOvVaw1u58uw8cYJGQ5xLrgXohDn

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYg4Keq4HjAhVC6Y8KHeHvDo8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2560%2FA%2F024%2F13.PDF&usg=AOvVaw0wPOEfYpoGEO1AU7MgfVro

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2y62oq4HjAhWRiXAKHdfxDYAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fklang.chiangrai.net%2Fit%2Ffile%2Fprb-Facilitate.pdf&usg=AOvVaw1tUddPNlsGDj6R-V0SNBpZ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrP24q4HjAhWLKo8KHfdACA8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2561%2FA%2F052%2F1.PDF&usg=AOvVaw2bWde1sagGdTNny2iwB1fI

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2550
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D11Jun2019142120.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 12, 2021, 03:56:57 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #2 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 03:24:02 PM »
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เข้าเว็บไซต์หลัก สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
คลิกที่แท็บ กฎหมาย/ระเบียบ หนังสือเวียน อยู่กลางเว็บเพจ
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบ

https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.24337_1_BCS_1_pdf

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #3 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 03:49:22 PM »
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

http://phayao.mnre.go.th/th/information/list/1066

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #4 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 03:58:51 PM »
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

https://phayao.industry.go.th/th/cms-of-316

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #5 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 04:25:07 PM »
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

https://pyo.onab.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/317

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #6 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 04:40:24 PM »
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

https://www.doe.go.th/prd/phayao/law/param/site/92/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #7 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 09:36:42 PM »
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

http://www.pyomoph.go.th/index_sub.php?id_type=12

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #8 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 09:46:29 PM »
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

https://www.m-culture.go.th/phayao/ewt_news.php?nid=1370

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #9 เมื่อ: Ҥ 13, 2021, 09:56:52 PM »
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

www.opsmoac.go.th/phayao-download-general_law

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #10 เมื่อ: Ҥ 14, 2021, 08:08:26 AM »
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

http://pvnweb.dpt.go.th/phayao/index.php/2018-05-22-08-58-49

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #11 เมื่อ: Ҥ 14, 2021, 08:26:11 AM »
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

http://www.phayao.doae.go.th/listpage/page/18-RelatedlegalInformation

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #12 เมื่อ: Ҥ 14, 2021, 08:28:50 AM »
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

http://phayao.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=541

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #13 เมื่อ: Ҥ 14, 2021, 08:34:14 AM »
เรือนจำจังหวัดพะเยา

https://sites.google.com/site/pyprison/khxmul-phun-than/kdhmay-thi-keiywkhxng

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 478
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #14 เมื่อ: Ҥ 14, 2021, 08:39:03 AM »
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

https://phayao.mots.go.th/news_view.php?nid=441