ผู้เขียน หัวข้อ: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (อ่าน 34184 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« เมื่อ: Ҥ 01, 2019, 10:14:00 AM »
o   แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 20, 2022, 11:30:31 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #1 เมื่อ: Ҥ 31, 2019, 03:38:28 PM »
อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2565
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Link หน้าเว็บจังหวัดพะเยา >>>   http:/www.phayao.go.th/2022/laws.html

==========================================

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/31/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.pdf


พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
http://www.moi.go.th/image/rule_computer/law-comter1.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuivDYqoHjAhWIqI8KHfETCYMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2562%2FA%2F056%2FT_0253.PDF&usg=AOvVaw1u58uw8cYJGQ5xLrgXohDn

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYg4Keq4HjAhVC6Y8KHeHvDo8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2560%2FA%2F024%2F13.PDF&usg=AOvVaw0wPOEfYpoGEO1AU7MgfVro

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2y62oq4HjAhWRiXAKHdfxDYAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fklang.chiangrai.net%2Fit%2Ffile%2Fprb-Facilitate.pdf&usg=AOvVaw1tUddPNlsGDj6R-V0SNBpZ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrP24q4HjAhWLKo8KHfdACA8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2561%2FA%2F052%2F1.PDF&usg=AOvVaw2bWde1sagGdTNny2iwB1fI

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2550
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D11Jun2019142120.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 22, 2022, 02:40:18 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 26, 2022, 03:35:49 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #3 เมื่อ: ¹ 27, 2022, 10:14:17 AM »
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
อัพเดท  27/04/2565

https://www.doe.go.th/prd/phayao/law/param/site/92/cat/5/sub/0/pull/module/view/list-label


admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #4 เมื่อ: ¹ 27, 2022, 08:40:57 PM »
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

https://pyo.onab.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/317

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #5 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 09:00:05 AM »
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

https://phayao.industry.go.th/th/cms-of-316

https://ola.industry.go.th/th/cms-of-507
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 28, 2022, 09:01:53 AM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #6 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 11:36:50 AM »
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
อัพเดท 28-04-2565

https://www.pyomoph.go.th/index_sub.php?id_type=12

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #7 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 01:12:42 PM »
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

http://elaw.dlt.go.th/NewLaw.aspx?set=2

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #8 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 02:06:37 PM »
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

กฎกระทรวง  http://phayao.mnre.go.th/th/information/list/1067
ระเบียบ       http://phayao.mnre.go.th/th/information/list/1068
พระราชบัญญัติ    http://phayao.mnre.go.th/th/information/list/1069
พระราชกฤษฎีกา  http://phayao.mnre.go.th/th/information/list/1070
พระราชกำหนด   http://phayao.mnre.go.th/th/download/?file=pTMgMUqjGP5gATp0qQScZ3t1pQSgAUpjGQqgBJp1qQIcZKtgpQEgBKpmGQEgZ2pkqQEcZUt3pQygAKp1GQSgAzpjqQIcZUt5pQSgZUplGP1gMJqfqTycMatipTIgoUqcGTMgY2q1qTycZKtjpQWgY3qxGTSgo2qfqUOcqKti&n=article_20150925121215&t=GTMgq2qxqS9cMUug
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ¹ 28, 2022, 02:08:40 PM โดย admin »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #9 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 07:04:21 PM »
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #10 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 07:20:21 PM »
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

https://phayao.mots.go.th/news_view.php?nid=441

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #11 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 09:07:48 PM »
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

http://phayao.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=542

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #12 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 09:13:28 PM »
สำนักงานแรงงงานจังหวัดพะเยา

https://www.mol.go.th/laws

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #13 เมื่อ: ¹ 28, 2022, 09:19:38 PM »
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

https://www.m-culture.go.th/phayao/ewt_news.php?nid=1370

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 473
  • ดูรายละเอียด