ผู้เขียน หัวข้อ: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (อ่าน 284 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« เมื่อ: Ҥ 01, 2019, 10:14:00 AM »
ข้อมูลกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  เป็นต้น

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #1 เมื่อ: Ҥ 31, 2019, 03:38:28 PM »
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/31/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.pdf


พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
http://www.moi.go.th/image/rule_computer/law-comter1.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuivDYqoHjAhWIqI8KHfETCYMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2562%2FA%2F056%2FT_0253.PDF&usg=AOvVaw1u58uw8cYJGQ5xLrgXohDn

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYg4Keq4HjAhVC6Y8KHeHvDo8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2560%2FA%2F024%2F13.PDF&usg=AOvVaw0wPOEfYpoGEO1AU7MgfVro

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2y62oq4HjAhWRiXAKHdfxDYAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fklang.chiangrai.net%2Fit%2Ffile%2Fprb-Facilitate.pdf&usg=AOvVaw1tUddPNlsGDj6R-V0SNBpZ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrP24q4HjAhWLKo8KHfdACA8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2561%2FA%2F052%2F1.PDF&usg=AOvVaw2bWde1sagGdTNny2iwB1fI

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2550
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D11Jun2019142120.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 24, 2019, 12:04:48 PM โดย admin »

angkan

 • บุคคลทั่วไป
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #2 เมื่อ: Զع¹ 04, 2019, 02:33:47 PM »
เรือนจำจังหวัดพะเยา
- พรบ.ราชทัณฑ์ 2560 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/file/d/1bSgQUtOMFXwOiRXE4SSP4lzlJf-FPE7C/view
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 04, 2019, 02:37:27 PM โดย angkan »

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #3 เมื่อ: Զع¹ 17, 2019, 02:29:42 PM »
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
https://drive.google.com/drive/folders/1fiw5xStHrYeQnpdQhW4Yrlcx-SQxTSgm?usp=sharing

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #4 เมื่อ: Զع¹ 26, 2019, 03:24:29 PM »
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
https://www.dopa.go.th/laws/cate1

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #5 เมื่อ: Զع¹ 26, 2019, 08:56:37 PM »
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
http://www.led.go.th/bill58.asp

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #6 เมื่อ: Զع¹ 27, 2019, 09:02:09 AM »
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
http://www.sso.go.th/wprp/phayao/category.jsp?cat=3945&lang=th

admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 301
  • ดูรายละเอียด
Re: O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
« ตอบ #7 เมื่อ: Զع¹ 27, 2019, 09:45:29 AM »
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
http://www.pyomoph.go.th/sub_group.php?id_group=13&id_select=12