วิดีทัศน์สรุปผลงาน
จังหวัดพะเยา

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๒  
 
ปี ๒๕๖๑
 
   
ดูย้อนหลัง เลือกตามปี [2560 |2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553]